Doradca Podatkowy Artur M. Brzeziński

Jak wiele przepisów Ordynacji podatkowej da się naruszyć?

zadzwoń do mnie 607-679-473


Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Urząd skarbowy m.in. nie przetłumaczył zeznań kluczowego świadka, bo jego zdaniem nie było to celowe, ale włączył do akt protokół tego przesłuchania. Początkowo twierdził nawet, że nie jest to protokół przesłuchania, ale notatka węgierskiego urzędu skarbowego z rozmowy telefonicznej z kontrahentem. Po moim odwołaniu w decyzji II instancji uznano tłumaczenie za niezbędne.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

W wyniku mojego odwołania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi uchylił decyzję przypisującą podatnikowi VAT w kwocie 293'286 zł.


Jak wiele przepisów Ordynacji podatkowej da się naruszyć?