Doradca Podatkowy Artur M. Brzeziński

Uratowane pieniądze - nie mniej niż 25 346 488 PLN

...zadzwoń do mnie 607-679-473 i uratuj Twoje pieniądze!


Organ wycofał się z przypisu kontroli

Moja ocena protokołu kontroli poskutkowała wydaniem po 38 m-cach decyzji I instancji korzystniejszej o 10'385'799 zł

Uchylono rygor natychmiastowej wykonalności

Dzięki mojemu wnioskowi o wznowienie postępowania uchylono rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej.

Brak kary za naruszenie obostrzeń

Moja analiza akt sprawy wykazała, że formalnie protokół kontroli nie pozwala na podjęcie rozstrzygnięcia niekorzystnego dla klienta.

Transakcje nierzetelne jednak rzetelne

Dzięki mojemu odwołaniu Dyrektor IAS w Opolu uchylił decyzję zwiększającą podatnikowi VAT do zapłaty o kwotę 479'090 zł.

UCS uchylił własną decyzję

Dzięki mojemu odwołaniu urząd celno-skarbowy uchylił w ciągu zaledwie pół roku własną decyzję opiewającą na 3'177'130 zł.

Uchylenie blokady STIR

Dzięki mojemu zażaleniu Szef KAS został zmuszony do ograniczenia zakresu blokady STIR o 1'052'733 zł i to w ciągu 7 dni roboczych.

Wznowienie postępowania

Dzięki mojemu wnioskowi podatnik na nowo uzyskał możliwość wykazania, że nie zachodzą przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Owołanie od decyzji US

Dzięki mojemu odwołaniu decyzja obciążająca podatnika dodatkowo kwotą 154'373 zł została uchylona z powodu braków postępowania dowodowego.

Skarga na czynność egzekucyjną

Moja skarga na błąd formalny spowodowała, ze urząd skarbowy w ciągu dwóch tygodni sam uzgodnił wszystko z ZUS i nakazał zwrócić nadpłatę.

Odwołanie od decyzji UCS o zabezpieczeniu

Dzięki mojemu odwołaniu zabezpieczenie 1'104'173 zł w trakcie kontroli zostało zniesione, a organ podatkowy musi zwolnić gotówkę Klienta.

Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Dzięki mojej pomocy w tej jednej sprawie już dwukrotnie potwierdzenie zasadności egzekucji było uchylane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Wykrycie przestępstwa urzędniczego

Dzięki mojej uważnej analizie akt okazało się, iż usunięto z akt pewien dokument i jego kopie przed przekazaniem akt do sądu administracyjnego.

Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Dzięki mojemu wsparciu izba skarbowa zakwestionowała wyniki kontroli celno-skarbowej obciążającej Klienta kwotą 3'007'751 zł i uchyliła decyzję.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wyniku mojej skargi sąd potwierdził, iż urząd niedostatecznie uzasadnił wstrzymanie zwrotu VAT 242'402 zł i uchylił postanowienie.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

W wyniku odpowiedniego uzasadnienia wniosku o interpretację działki można sprzedać bez podatku dochodowego (a nie w ramach działalności gospodarczej).

Zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

W wyniku udzielonej przeze mnie pomocy rygor natychmiastowej wykonalności został uchylony, a egzekucja na kwotę 2'963'430 zł została wstrzymana.

Przywrócenie terminu skargi kasacyjnej

Dzięki mojemu wnioskowi klient uzyskał przywrócenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Po uwzględnieniu mojego odwołania czynności egzekucyjne w ramach zabezpieczenia na kwotę 2'212'123 zł zostały uchylone i już ich nie podjęto.

Odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Po uwzględnieniu mojego odwołania Naczelnik Urzędu Skarbowego musi ponownie zająć się sprawą nadpłaty i ją jeszcze raz przeanalizować.

Interpretacja indywidualna Ministra Rozwoju i Finansów

Dzięki mojej pomocy Klient uzyskał pewność, iż ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup samolotu, a także ma prawo odliczyć 100% VAT.

Opinia klasyfikacyjna GUS

W wyniku uzyskania przeze mnie korzystnej interpretacji Klient stosuje preferencyjną stawkę VAT na nietypowy produkt spożywczy.

Opinia klasyfikacyjna GUS

Klient otrzymał opinię PKWiU od GUS na mój wniosek, do którego uzasadnienia niezbędna była wiedza z zakresu stosowanych technologii.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów

W wyniku podjęcia przeze mnie działań procesowych Klient otrzymał potwierdzenie, iż płatności od spółek wodnych nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Zmiana interpretacji przez Ministra Finansów

Klient otrzymał potwierdzenie korzystnego rozwiązania w postaci interpretacji indywidualnej, do której przygotowałem i uzasadniłem wniosek.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Klient uzyskał zwrot nadpłaconej kwoty 2'500 zł, do której zapłaty został zmuszony u notariusza z powodu niejasnych przepisów.