Doradca Podatkowy Artur M. Brzeziński

Dekalog podatnika

fragment książki Artura M. Brzezińskiego "ANTYporadnik. Drobne oszustwa podatkowe.", Poznań 2004


W oparciu o moje doświadczenie zawodowe opracowałem dziesięć wskazówek dla przedsiębiorców. Nie jest to sucha teoria, lecz zbiór rad nadzwyczaj praktycznych, będących wynikiem dogłębnej analizy ekonomicznej wielu stanów faktycznych. Stosując się do nich nie powinni w zasadzie odczuwać niepokoju związanego z możliwością kontroli podatkowej, proces podejmowania decyzji podatkowych zostanie bowiem zorganizowany w sposób minimalizujący ryzyko wystąpienia błędów podatkowych. Najważniejszy jest jednak czynnik ludzki – wszystko zależy od przygotowania zawodowego księgowego i doradcy, które wiąże się jednak z wysokością oczekiwanych przez nich wynagrodzeń. (...)

1.
W prowadzonej działalności uwzględnij koszty podatkowe w rzeczywistej i zgodnej z prawem wysokości. Jeżeli działalność okaże się nierentowna z powodu obciążeń podatkowych - pomyśl nad innym przedsięwzięciem albo obniż pozostałe koszty. Nigdy nie myśl nawet o zyskach, jakie przyniosłyby Ci działania niezgodne z prawem. Partnerzy nielegalnych rozwiązań biznesowych mogą okazać się bandytami.
2.
Zatrudnij odpowiedzialnego księgowego i doświadczonego doradcę. Liczy się zarówno przejęcie przez nich odpowiedzialności za błędy rachunkowe i podatkowe, jak również ich wiedza, która pozwoli zaplanować rozwój przedsięwzięcia bez zbytniego ryzyka spowodowanego brakiem profesjonalizmu.
3.
Stwórzcie wspólnie podatkowy model funkcjonowania Twojego przedsięwzięcia, oznaczcie istotne elementy i opracujcie podatkowy model postępowania. Wprowadź odpowiedni regulamin w firmie i konsekwentnie go przestrzegaj.
4.
Jeżeli masz wątpliwości podatkowe - wystąp do naczelnika urzędu skarbowego z zapytaniem [obecnie do Ministra Finansów z wnioskiem ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej - przyp. autora] albo skonsultuj się z innym doradcą.
5.
Wyznacz osobę odpowiedzialną za skompletowanie i zabezpieczenie dokumentacji podatkowej Twojej firmy. Przekaż tej osobie odpowiednie kompetencje – władzę nad innymi pracownikami, która umożliwi jej faktyczną realizację obowiązków.
6.
Zadbaj o prawidłowość dokumentacji podatkowej: podnoś poziom swojej wiedzy i dokształcaj pracowników - chociażby w podstawowym zakresie. Pieniądze zainwestowane w pracownika przyniosą oszczędności w czasie kontroli podatkowej – większość dokumentów zostanie wystawiona poprawnie.
7.
Nigdy nie żądaj od doradcy czy księgowego nieetycznej porady. Jeżeli doradzą Ci, jak oszukać, zamiast podać legalne rozwiązanie, nie ufaj ich wiedzy.
8.
W razie kontroli przekaż dokumentację kontrolerom za pokwitowaniem i nie myśl o wynikach kontroli. Są od Ciebie niezależne. Od decyzji podjętych w wyniku kontroli zawsze możesz się odwołać. Przed złożeniem oświadczeń czy też odwołania skonsultuj ich zasadnicze tezy z doradcą. Skorzystaj z doradcy niezależnego, jeżeli przypuszczasz, że wystąpią problemy związane z poradami udzielonymi przez Twojego obecnego doradcę.
9.
Zawsze płać zobowiązania budżetowe w terminie, zachowuj vat wynikający z faktur sprzedaży na koncie, nie wydawaj go, licząc na przyszłe wpływy. Podatek nie opłacony w terminie powróci z odsetkami w najmniej spodziewanym momencie. Czasem w ramach egzekucji.
10.
Podatki to tylko pieniądze. Nie warto z ich powodu być karanym lub zapaść na zdrowiu. W każdej sytuacji zachowaj spokój. Doświadczony doradca pomoże Ci zminimalizować straty, jeżeli powstaną.

Na zastosowanie dekalogu podatnika w praktyce nigdy nie jest za późno, nawet jeżeli podatnik nie zawsze działał w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym. Jeżeli uciążliwy balast oszustw podatkowych z przeszłości utrudnia podatnikowi postępowanie zgodne z prawem, wówczas podatnik powinien niezwłocznie zerwać z dotychczasowymi zwyczajami i zmierzyć się z aktualną sytuacją. Może w tym pomóc zestaw dziesięciu prostych rad:

1.
Jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność nie jest w pełni legalna, albo przypuszczasz, że może taką nie być, zmień przyszłość. Dla pieniędzy nie warto zmarnować życia.
2.
Wspólnie z doradcą stwórzcie podatkowy model funkcjonowania Twojego przedsięwzięcia, oznaczcie istotne elementy i opracujcie podatkowy model postępowania. Podatkowy model funkcjonowania przedsiębiorstwa to opis głównych operacji gospodarczych występujących w firmie, wraz z opisem sposobu i zasad ich opodatkowania. Wprowadź odpowiedni regulamin w firmie i konsekwentnie go przestrzegaj.
3.
Sprawdź, na ile rzeczywistość odbiega od modelu. Zapisz swoje uwagi i przemyślenia, skonsultuj je z doradcą.
4.
Przygotuj działania zmierzające do naprawienia sytuacji: korekty zeznań podatkowych wraz z wyjaśnieniami w ich sprawie. Oceń wielkość zobowiązań podatkowych, które będziesz zmuszony zapłacić (wraz z odsetkami) i zgromadź odpowiednie fundusze. We współpracy z urzędem podatkowym zdołasz z pewnością uzyskać rozłożenie należności na raty albo inne udogodnienia.
5.
Jeżeli Twoje problemy wynikają z prowadzonej dotąd działalności przestępczej czy pomyłek, które mogą spowodować skutki finansowe, których nie decydujesz się ponieść - możesz zaryzykować (choć to odradzam) i nie zgłaszać tego w urzędzie skarbowym. Musisz jednak bezwzględnie postanowić, że od tej pory nie popełnisz świadomie przestępstwa czy wykroczenia skarbowego.
6.
Nie ulegaj namowom czy ostrzeżeniom osób, z którymi dotąd prowadziłeś nielegalne interesy. Zakończenie dotychczasowej współpracy oznacza dla nich przecież utratę zysków. Stanowczo oświadczaj, że zerwałeś z dotychczasowym procederem, zapewniając również (jeżeli taka jest Twoja decyzja), że łączące Was sprawy zachowasz w tajemnicy.
7.
Część Twoich dotychczasowych "znajomych" może być powiązana z organizacjami o charakterze przestępczym. W takim wypadku nie masz wyboru: dokonaj korekt zeznań podatkowych i zgłoś sprawę prokuraturze. W przeciwnym wypadku powrócisz do przestępstwa albo znajdziesz się w osobistym niebezpieczeństwie.
8.
Zwolnij pracowników, którzy uczestniczyli w przestępczym procederze - nie dają oni gwarancji zgodności z prawem działań Twojej firmy w przyszłości.
9.
Bezwzględnie stosuj Dekalog podatnika. Jeżeli do tej pory mijałeś się z prawem, dalej tak być nie musi.
10.
Przy współpracy z prawnikiem zabezpiecz majątek lub dochody rodziny, na wypadek, gdyby Twoje dotychczasowe postępowanie mogło doprowadzić do wyroku skazującego lub przymusowej egzekucji znacznych kwot.

P.S. Dziesięć lat po wydaniu książki autor dodałby:

11.
Nie korzystaj z fikcyjnych faktur, bo z reguły Ci, którzy je wystawiają, robią to na dużą skalę i na dodatek nawet nie odprowadzają podatku VAT do urzędu skarbowego...