Doradca Podatkowy Artur M. Brzeziński

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

zadzwoń do mnie 607-679-473


Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Urząd Skarbowy przedłużył termin zwrotu VAT. Urząd usunął również z akt jeden z dokumentów, wyraźnie wymieniony w zażaleniu i skardze do sądu.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

W wyniku mojej skargi sąd potwierdził, iż urząd niedostatecznie uzasadnił wstrzymanie zwrotu VAT 242'402 zł i uchylił postanowienie.


Link do rozstrzygnięcia

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 grudnia 2018 r. w sprawie I SA/Po 760/18

Skarga do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego